Klipp in mellan frambenen med skär nr 7, men använd nr 5 i stort sett ända ned mellan benen. Ser tris ut när förbröstet lyser rosa annars.