Lyft och håll ut frambenet och klipp försiktigt rent i armhålan. Om det inte går med skär nr 7, försök med nr 10 som spar 1,5 mm. Jag själv tar i stort sett alltid bort pälsen där med skär 7, då många är väldigt känsliga för att det blir för kort i armhålan. du kan även handklippa bort de, men då får man vara mycket försiktig.