Putsa andra sidan med skär 5 och 7. Tag nr 5 så långt det går och sen när du kommer in under magen passar nr 7 bra. Glöm inte att sträcka huden så maskine får lättare att komma nära huden.