Fortsätt med benet insida och framkant.Utsidan och benet ned till tassen klipper jag med nr 5 om det går.