Så är det dagsför puts av andra benet.Karda och k lipp bort päls som inte kommit med i maskinen. Passa även på att klippa rent i tassen. Håll i benet ovanför hasen och lägg underbenet på din arm. Stabilt och säkert!