Lägg saxwkn in mot ögat med skäretn nära ögonvrån och spresen på saxen långt upp i luften så kan du lugnt klippa rent framför ögonen. Håll i kindhåret och tala lugnt med hunden så den sitter still. Som ni ser är det ingen saxspets mot ögonen.