Dags öfr andra sidan, och då lägger jag saxen med skänklarna när ögonvrån och spetsarna nedåt. Enkelt och säkert.